A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білопільська міська рада
Сумська область, м. Білопілля

Положення про бюджет участі

Положення
Про Бюджет участі Білопільської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки

У Положенні застосовуються такі терміни:

Бюджет участі (партиципаторне бюджетування) – це процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на залучення жителів, які постійно проживають у межах Білопільської міської ради до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету міської ради, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Білопільської міської ради;

• робоча група – група фахівців із представників апарату, виконавчих органів Білопільської міської ради , яка створюється розпорядженням Білопільського міського голови для аналізу проектів;

• відповідальні працівники – працівники апарату, виконавчих органів Білопільської міської ради , які координують питання функціонування Бюджету участі, здійснюють підготовку проектів нормативно-правових актів та забезпечують співпрацю з громадськістю щодо питань Бюджету участі;

• проект – пропозиція, яка подана автором відповідно до форми подання проекту та відповідає вимогам, які визначені Положенням про Бюджет участі у Білопільській об’єднаній територіальній громаді;

• автор – повнолітній дієздатний громадянин України віком від 18 років, який постійно проживає у межах Білопільської ОТГ;

• карта аналізу проекту – формуляр, який заповнюється робочою групою;

• пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені розпорядженням Білопільського міського  голови;

• голосування – процес визначення жителями проектів-переможців серед поданих проектів у електронному (за наявності технічних можливостей) та паперовому вигляді (у пункті для голосування);

• встановлення підсумків голосування – підрахунок голосів, поданих за кожен із проектів відповідно до онлайн-голосування (за наявності технічних можливостей) та заповнених паперових бланків для голосування;

• проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів;

• головні розпорядники бюджетних коштів – виконавчі органи Білопільської міської ради  в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів - переможців.

Розділ 1. Загальні положення

1.1 Положення про Бюджет участі в Білопільській об’єднаній територіальній громаді  на 2020-2021 роки (далі – Білопільська ОТГ ) визначає основні вимоги до організації і проведення процесу партиципаторного бюджетування у Білопільській ОТГ.

1.2 Бюджет участі – це процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах Білопільської ОТГ, до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету Білопільської міської ради , залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Білопільської міської ради.

1.3 Процес Бюджету участі (партиципаторного бюджетування) – процес складання, розгляду, відбору, затвердження, виконання проектів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства, який триває календарний рік.

1.4 Проведення Бюджету участі (партиципаторного бюджетування) має сприяти налагодженню системного діалогу влади Білопільської ОТГ із жителями, які постійно проживають на території Білопільської ОТГ , створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.5 Участь у функціонуванні партиципаторного бюджетування можуть брати ініціативні жителі та групи громадян, громадські об’єднання та організації, інші інституції громадянського суспільства, які ведуть свою діяльність на території Білопільської ОТГ.

1.6 Фінансування Бюджету участі в Білопільській ОТГ здійснюється за рахунок коштів бюджету Білопільської міської ради.

1.7 Загальний обсяг Бюджету участі визначається Білопільською міською радою на відповідний рік згідно цільової програми «Бюджет участі у Білопільській об’єднаної територіальної громади» у межах відповідних бюджетних асигнувань. Бюджет участі щороку може збільшуватись відповідно до бюджетних надходжень.

1.8 Бюджет участі Білопільської ОТГ на 2020 рік становить 400 тисяч гривень (чотириста тисяч гривень).

1.9 Розмір коштів на фінансування одного проекту в рамках Бюджету участі на 2020 рік не повинен перевищувати 50 тисяч гривень (п’ятдесят тисяч гривень). Максимальний розмір коштів на один проект кожного наступного року може змінюватися.

1.10 Інформація про Бюджет участі Білопільської ОТГ оприлюднюється на офіційному веб-сайті Білопільської міської ради: https://bilopillya-meria.gov.ua/ у рубриці «Бюджет участі».

Розділ 2. Інформаційна та промоційна кампанія

2.1. Інформаційна кампанія Бюджету участі в Білопільській ОТГ проводиться постійно.

2.2. Інформаційну кампанію проводять відповідальні працівники, а також інші виконавчі органи Білопільської міської ради.

2.3. Інформаційна та промоційна кампанія ділиться на чотири етапи:

2.3.1. ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами Бюджету участі, а також заохочування мешканців до подання проектів;

2.3.2. інформування про хронологію, етапи і дати проведення заходів;

2.3.3 представлення отриманих проектів та заохочення до участі у голосуванні;

2.3.4. розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження Бюджету участі.

Розділ 3. Подання проектів

3.1. Проект можуть подавати жителі, які постійно проживають у межах Білопільської  ОТГ та яким виповнилося 18 років.

3.2. Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.

3.3. Вимоги до проекту:

3.3.1. Реалізація проекту повинна здійснюватися в межах одного календарного року;

3.3.2. Реалізація проекту має бути в компетенції органів місцевого самоврядування;

3.3.3. Проект повинен реалізовуватися на території Білопільської ОТГ;

3.3.4. Сфера реалізації проекту повинна бути публічною.

3.4. У рамках Бюджету участі не можуть прийматися до розгляду наступні проекти, які:

- носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів вимагатиме прийняття подальших елементів);

- суперечать діючим програмам Білопільської ОТГ  або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;

- суперечать чинному законодавству України;

- передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

3.5. Проект має бути поданий автором проекту відповідно до форми та підтриманий мінімальною кількістю жителів – 10 осіб (окрім автора проекту).

3.5.1 Форма для подання проекту доступна в електронній версії на офіційному веб-сайті Білопільської міської ради: https://bilopillya-meria.gov.ua/ у рубриці «Бюджет участі».

3.6. Кожен житель Білопільської ОТГ  може проголосувати не більше ніж за 1 проект.

3.7. Проекти подаються протягом 30-45 днів з моменту оголошення початку подачі проектів:

- безпосередньо до Білопільської міської ради;

- поштою за адресою: 41800, м. Білопілля, вул. Соборна, 70

- електронною поштою на: bilopillya-meria@ukr.net у вигляді відсканованого оригіналу документу.

Листи отримані з доменів mail.ru, rambler.ru, Yandex не розглядаються.

3.8. До проекту обов’язково додається кошторис витрат (бюджет проекту).

3.9. Пріоритетні напрямки проектів:

- Підтримка ініціатив у сфері благоустрою громади. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: реалізація заходів щодо формування поведінки дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища та створення умов, які сприяють чистоті й красі своєї громади (ремонт, будівництво дитячих і спортивних майданчиків; благоустрій парків, скверів; ремонт пам'ятників; ліквідація стихійних звалищ тощо), а також іншу діяльність, не обмежуючись даним переліком.

- Підтримка ініціатив у сфері пропаганди здорового способу життя та популяризації занять спортом. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: проведення просвітницьких акцій серед підлітків, спрямованих на роз'яснення проблеми поширення ВІЛ-інфекції, проблеми наркоманії, шкоди куріння та пропаганду здорового способу життя; залучення в спорт дітей, молоді та старшого покоління і впровадження інноваційних форм пропаганди здорового способу життя; організація змістовного дозвілля для дітей шкільного віку в позаурочний та канікулярний час, організація спортивних заходів, турнірів, змагань та інших громадських ініціатив у цій сфері).

- Підтримка та розвиток освітніх, культурних і творчих ініціатив. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: просування мистецтва, створення умов для самовираження дітей, молоді (арт-проекти, арт-клуби тощо), а так само іншу діяльність, не обмежуючись цим переліком.

- Підтримка громадських ініціатив у сфері енергоефективності та енергозбереження. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: роботу по активізації громадськості у напрямі використання енергоефективних та енергозберігаючих технологій, але не обмежуватися даним переліком).

Розділ 4. Перевірка проекту

4.1. Подані заповнені форми проектів попередньо перевіряються відповідальними працівниками на правильність заповнення.

4.2. У разі, якщо форма заповнена не повністю або з помилками, відповідальні працівники по телефону або електронною поштою повідомляють про це автора (авторів) проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 днів з дня отримання такої інформації.

4.3. Для здійснення комплексного аналізу кожного проекту та оцінки прийнятності проекту і можливості впровадження, зазначені форми проектів відповідальними працівниками подаються до робочої групи, яка створюється розпорядженням Білопільського міського  голови.

4.4. Робоча група протягом 10 днів з дня отримання заповнених форм проектів здійснює аналіз та заповнює картку аналізу проекту та надає обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту в бланк для голосування.

4.5. У разі, якщо у формі проекту не має повної інформації, необхідної для його аналізу та оцінки (або інформація вимагає уточнення), по телефону або електронною поштою члени Робочої групи відповідно до повноважень звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 днів.

4.6. Члени Робочої групи відразу передають відповідальним працівникам заповнені карти аналізу проектів.

4.7. Внесення будь-яких змін в проекти, зокрема, зміни локалізації чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів даних проектів.

4.8. За результатами роботи Робочої групи відповідальні працівники складають списки позитивно і негативно оцінених проектів.

4.9. Списки з проектами, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Бюджету участі і які отримали позитивну або ж негативну оцінку (з аргументованими мотивами відмови), розміщуються на веб-сайті Білопільської міської ради: https://bilopillya-meria.gov.ua/  у рубриці «Бюджет участі».

4.10. Відскановані подані форми проектів розміщуються на офіційному веб-сайті Білопільської міської ради: https://bilopillya-meria.gov.ua/ у рубриці «Бюджет участі».

4.11. Відскановані заповнені карти аналізу проектів розміщуються на офіційному веб-сайті Білопільської міської ради: https://bilopillya-meria.gov.ua/ у рубриці «Бюджет участі».

Розділ 5. Голосування за проекти та підрахунок результатів

5.1. Вибір проектів, які визначені для голосування, здійснюють жителі, які постійно проживають у межах Білопільської ОТГ та яким виповнилося 18 років, шляхом відкритого голосування у пунктах голосування, які визначаються розпорядженням голови та Інтернет – голосуванням (за наявності технічних можливостей).

5.2. Перелік пунктів голосування (місць для голосування) має бути оприлюднений не пізніше як за 14 днів до дня початку голосування на веб-сайті Білопільської міської ради: https://bilopillya-meria.gov.ua/ у рубриці «Бюджет участі».

5.3. В пунктах голосування можна отримати перелік проектів, які визначені для голосування.

5.4. Вибір проектів, які визначені для голосування, за технічної можливості може здійснюватися і в електронній версії голосування на веб-сайті Білопільської  міської ради: https://bilopillya-meria.gov.ua/ у рубриці «Бюджет участі».

5.5. Голосування відбувається шляхом:

- голосування у рубриці «Бюджет участі» на вебсайті Білопільської міської ради: https://bilopillya-meria.gov.ua/ 

- голосування у спеціально-визначених пунктах голосування шляхом заповнення бланку та встановлення спеціальної скриньки.

5.6. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок балів, відданих за кожний проект окремо, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Бюджету участі та подальше укладання списків з результатами голосування.

5.7. Реалізовуватимуться ті проекти, які набрали найбільшу кількість балів за рейтинговою системою (1 голос – 1 бал).

5.8. Якщо в результаті голосування два або більше відібраних проекти будуть суперечити один одному, приймається той проект, який отримав найбільшу підтримку.

Розділ 6. Реалізація проектів та оцінка процесу

6.1. Проекти починають реалізовуватися відповідно до графіку реалізації Бюджету участі у Білопільській ОТГ.

6.2. Організатором та/або виконавцем та/або інвестором щодо реалізації проекту, який переміг, може виступати переможець проекту, але фінансування проекту залишається за Білопільською міською радою через головних розпорядників бюджетних коштів.

6.3. Автор проекту відповідає за реалізацію проекту у відповідності до видів діяльності представлених у Заявці проекту та контролює виконання свого проекту на будь-якому етапі.

Автор проекту залишає за собою право:

- рекомендувати підрядні організації для реалізації проекту;

- контролювати цільове витрачання коштів за проектом.

6.4. З метою вдосконалення процесу реалізації Бюджету участі головний розпорядник бюджетних коштів (виконавець проекту), або за його пропозицією інша особа, здійснює подання звітів про виконання проекту.

<<< ПОВЕРНУТИСЯ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь