A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білопільська міська рада
Сумська область, м. Білопілля

Конкурс з визначення перевізника

Дата: 01.04.2021 09:36
Кількість переглядів: 666

Білопільська міська територіальна громада оголошує конкурс на визначення перевізника на міські та приміські автобусні маршрути загального користування

Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які проходять в межах Білопільської міської об’єднаної територіальної громади

1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які проходять в межах Білопільської міської територіальної громади (далі - Умови), розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081.

2. Метою проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять в межах Білопільської міської територіальної громади (далі - Конкурс) є створення конкурентного середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість надання послуг пасажирського автомобільного транспорту на приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять в межах Білопільської міської територіальної громади.

3. Терміни у цих Умовах вживаються у значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

4. Ці умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування та перевізників-претендентів.

5.Об’єктом конкурсу є приміські автобусні маршрути, наведені в додатку до цих Умов.


№ об’єкта Номер маршруту Початковий та кінцевий пункти маршруту Протяжність маршруту, км Періодичність виконання перевезень
1   Білопілля-Рижівка 18 вівторок
2 400 Білопілля-Іскисківщина 13,3 щоденна
3 401 Білопілля-Куянівка 24 середа-п’ятниця
4 415 Білопілля-Ободи із заїздом в Волфине 39 п’ятниця
5 5 вул. Крачківка-Залізничний вокзал м. Білопілля-вул. Прорубська   щоденно
6 6 ЦРЛ - зупинка "Елеватор"   згідно графіку

6.Автомобільний перевізник-претендент повинен відповідати наступним вимогам:

1) Забезпечити обґрунтовану структуру парку автобусів, що працюватимуть в межах визначеного об’єкта конкурсу на маршрутах загального користування, що проходять в межах міської територіальної громади, а саме:

автобуси місткістю понад 22 пасажири, крім водія І, ІІ, ІІІ класу, згідно Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року №285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 травня 2007 року за номером №499/13766;

строк експлуатації автобусів не повинен перевищувати дев’ять років (з дати випуску транспортного засобу) на день оголошення конкурсу;

рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;

2) Перевезення пасажирів на маршрутах повинно здійснюватися згідно з державними соціальними нормативами у сфері транспортного обслуговування та зв’язку, відповідно до Державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 2002 року № 293;

3) Мати ліцензію на той вид послуг, що виноситься на конкурс, на законних підставах використовувати у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу;

4) Забезпечити резерв автобусів для заміни рухомого складу на автобусних маршрутах загального користування, що становить 10 відсотків автобусів на об’єкти Конкурсу (категорія та клас резерву автобусів повинні відповідати структурі парку автобусів, заявлених для перевезення на об’єкт конкурсу, а також автобуси класу А, В);

5) Безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо забезпечення пільгових перевезень пасажирів, відповідно до статті 37 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

6) Забезпечити роботу на приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять в межах території Білопільської міської територіальної громади, не менше як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

7. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів не більше, як на 3 роки.

У конкурсі щодо визначення автомобільного перевізника можуть брати участь претенденти:

1. Які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу.

2. Які мають достатню кількість автобусів для виконання перевезень, що відповідають умовам конкурсу, за класом та пасажиромісткістю, наявність характеристики та кількість резервних автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу (10 відсотків для приміського сполучення).

3. Наявність транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (по можливості). Забороняється використання перевізниками автобусів переобладнаних з вантажних транспортних засобів без відповідних сертифікатів.

4. Відповідають вимогам, у статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт”:

- виконують вимоги законодавчих і нормативно-правових актів України в галузі транспорту;

- утримують транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечують їх зберігання відповідно до законодавства;

- забезпечують контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;

- забезпечують проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв;

- організовують проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;

- забезпечують умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;

- забезпечують стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;

- забезпечують безпеку дорожнього руху;

- забезпечують водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів;

- автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і більше організовують підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п’ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки – у термін один раз на три роки в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

5. Забезпечують виконання вимог законодавства з питань охорони праці;

6. Строк експлуатації автобусів не повинен перевищувати десяти років(з дати випуску транспортного засобу) на день оголошення конкурсу.

7. Здійснюють перевезення пільгових категорій пасажирів безкоштовно.

8. Забезпечують належний рівень заробітної плати водіям.

9.У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років.

10. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років.

До участі в конкурсі не допускаються претенденти які:

- подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи, чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

- визнані банкрутами, або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стані ліквідації;

- не відповідає вимогам ст. 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

- не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень згідно умов конкурсу та кількості резервних транспортних засобів ( 10 відсотків для приміських маршрутів);

- мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії, які мають несплачені штрафи і неоскаржені в судовому порядку, що були накладені не пізніше як за 20 днів до дати проведення конкурсу;

- подали конкурсну пропозицію, що не відповідає умовам конкурсу, крім випадків передбачених ч. 3 ст. 44 Закону України « Про автомобільний транспорт».

3. Подання документів для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву і такі документи:

1) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

2) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

3) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

4) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

5) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

6) анкету до заяви про участь в конкурсі;

7) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали;

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах):

- конверт (пакет) з позначкою "N 1", який містить документи для участі в конкурсі.

- конверт (пакет) з позначкою "N 2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент (відкривається під час засідання конкурсного комітету).

4. Документи на участь у конкурсі приймаються у закритому конверті з позначкою № 1 та заява у закритому конверті з позначкою № 2, не пізніше, як за 10 робочих днів до дати проведення конкурсу до 17:00 год. 04.05.2021 (включно) за адресою: 41800, м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 35, каб. № 46 - 47. Перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Засідання конкурсного комітету відбудеться за адресою: м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 35, каб. 49 19.05.2021 року о 10 год. 00 хв.

Бланки документів для участі в конкурсі, заяву, анкету і інформацію про об’єкт конкурсу надає відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою, інфраструктури та будівництва виконавчого комітету Білопільської міської ради за адресою: 41800, м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 35 каб. № 46-48, тел. +380991280911, електронна адреса: meria_gkh@ukr.net.
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь