ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ БІЛОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГОВІЙ СИСТЕМІ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ З УМОВАМИ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ОБ’ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА З ГОТОВНІСТЮ 48%

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ БІЛОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  ПРО ПРОВЕДЕННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГОВІЙ СИСТЕМІ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ З УМОВАМИ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ОБ’ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА З ГОТОВНІСТЮ 48%

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта: нежитлові приміщення об’єкта незавершеного будівництва з готовністю 48%.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Сумська, 16, м. Білопілля,  Сумської області.

Відомості про об’єкт:   об’єкт незавершеного будівництва з готовністю 48%, загальною площею 1265,60 кв.м, розташований за адресою: вул. Сумська, буд.16, м. Білопілля,  Сумської області.  

Реєстраційний номер об’єкта: 27108578, форма власності – комунальна, власник – територіальна громада Білопільської міської ради  Сумської області, дата реєстрації права комунальної власності – 19.07.2018р. Балансоутримувачем незавершеного будівництва являється Білопільська міська рада Сумської області, код ЄДРПОУ: 04058019, адреса: 41800, Сумська область, м. Білопілля, вул. Соборна, буд. 70, тел. (05443) 9-13-51, 9-01-15.

Об’єкт малої приватизації комунальної власності – нежитлові приміщення об’єкта незавершеного будівництва, що являє собою не добудовану триповерхову будівлю, будівництво якої розпочато у 1975 році і припинено орієнтовно в 1980 році.

Рівень будівельної готовності незавершеного будівництва становить 48 % (сорок вісім) відсотків.

Опис об’єкту відповідно до технічного паспорту від 14.07.2018 року :

– перший поверх, що складається із 12 (дванадцяти) нежитлових приміщень № 1-9 та №11-13, сходи №10, гараж №14, загальною площею 545,70 кв.м.;

– другий поверх, що складається із 10 (десяти) приміщень № 15-24, загальною площею 345,80 кв.м.;

– третій поверх, що складається із 3 (трьох) приміщень № 25-27,, загальною площею 374,10 кв.м.

Об’єкт незавершеного будівництва  в оренду не переданий, жодні інші права третіх осіб на об’єкт, обмеження (обтяження) не зареєстровані.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під вказаним об’єктом малої приватизації, а саме: нежитлові приміщення (об’єкта незавершеного будівництва)  являється не сформованою відповідно до ст.791 Земельного кодексу України і не визначена як об’єкт цивільних прав, державна реєстрація права власності та права користування даної земельної ділянки не проводилася. Продаж об’єкту здійснюється без земельної ділянки.

  2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Аукціон в електронній формі буде проведено «01» листопада 2018 року, час  проведення визначається електронною торговою системою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою КМУ від 10.05.2018 №432 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 №579.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №432. Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни,  встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, а за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин, що передує дню проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

 

 • Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) на аукціоні з умовами:

574 600 (пятсот сімдесят чотири тисячі шістсот) гривнь 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 57460,00 гривень.

 • Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) на аукціоні із зниженням стартової ціни:

287300 (двісті вісімдесят сім тисяч триста) гривень  00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 28730,00 гривень.

 • Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ)  на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 287 300 (двісті вісімдесят сім тисяч триста) гривень  00 копійок.

Розмір гарантійного внеску:  28730,00 гривень

Розмір реєстраційного внеску: 744,60 гривень, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

 

У разі, якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 5 746 грн. (1% від стартової ціни аукціону).

Крок аукціону на аукціоні зі зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:                    2 873 грн. (1% від стартової ціни аукціону).

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 10 кроків

4). Організатор аукціону:

Білопільська міська рада Білопільсько району Сумської області (41800, Сумська область, м. Білопілля, вул.Соборна, 70, код ЄДРПОУ: 04058019).

4.1. Координати організатора аукціону:

адреса: 41800, Сумська область, м.Білопілля, вул.Соборна, 70;

контакти комісії: (05443) 9-01-15; 9-13-51; контактна особа – заступник міського голови  Кожухов О.М., електрона адреса: bilopillya-meria@ ukr..net

4.2 Час та місце огляду об’єкта малої приватизації комунальної власності, а саме: нежитлових приміщень (об’єкта незавершеного будівництва) : понеділок – п’ятниця з 08.00 год. по 16.00 год. за адресою: вул. Сумська, буд. 16, м. Білопілля, Сумської області.

 

       5).Умови продажу об’єкта приватизації:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Переможець електронного аукціону:

 • підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;
 • укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом

приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на р/р №31510905018038 в ГУ ДКСУ в Сумській області, МФО 899998 код 04058019 одержувач: Білопільська міська рада, ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі- продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано, у тому числі за рішенням суду, в разі невиконання іншою стороною зобов’язань, передбачених договором купівлі-продажу, у визначені строки або визнано недійсним за рішенням суду.

У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі-продажу, у зв’язку з невиконанням покупцем договірних зобов’язань, приватизований об’єкт підлягає поверненню в комунальну власність.

Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта разом з неустойкою (у разі її нарахування) (Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

З моменту переходу права власності на об’єкт приватизації покупець, який придбав об’єкт малої приватизації, зобов’язаний виконати всі умови договору купівлі-продажу об’єкта приватизації (у відповідності до ст.26 ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом.

Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна), в установленому законодавством порядку, протягом року після набуття права власності на об’єкт (Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності, за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу.

            6). Додаткова інформація.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме внесенню учасником, у разі визнання його переможцем електронного аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 18.07.2018 №579. Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок р/р № 31510905018038 в ГУ ДКСУ в Сумській області МФО 899998 код 04058019, одержувач –  Білопільська міська рада, суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок р/р №31510905018038 в ГУ ДКСУ в Сумській області МФО 899998 код 04058019, одержувач –  Білопільська міська рада, суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі- продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

            7). Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

 • для потенційних покупців – фізичних осіб- громадян України – копія паспорта громадянина України;
 • для іноземних громадян -копія документа, що посвідчує особу;
 • для потенційних покупців-юридичних осіб:

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України – для юридичних осіб-резидентів;

 • документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, – для юридичних осіб-нерезидентів;
 • інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;
 • остання річна або квартальна фінансова звітність;
 • документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

– письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе

зобов’язань, визначених умовами продажу.

8). Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: Рішення Білопільської міської ради від 27.09.2018р. «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації: нежитлових приміщень (об’єкта незавершеного будівництва з готовністю 48%) по вул. Сумська,16».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-10-03-000006-3

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2