Статут громади міста

Цей статут, відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Білопілля, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Білопілля, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Білопілля, статус органів самоорганізації населення.
Місцеве самоврядування в місті Білопілля (надалі для цілей цього Статуту використовується – міське самоврядування) – це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста (надалі для цілей цього статуту використовується – міська громада) самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.
Міське самоврядування здійснюється міською громадою безпосередньо або через органи місцевого самоврядування міста.

СТАТУТзі змінами від 11.02.2016 – копия